Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 呱OA
Hán

OA- Số nét: 08 - Bộ: KHẨU 口

ON
  • Oa oa 呱呱 oe oe, tiếng trẻ con khóc.