Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 听THÍNH
Hán

THÍNH- Số nét: 07 - Bộ: KHẨU 口

ONキン
KUN ぽんど
  听う わらう
  • Giản thể của chữ 聽.