Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 吋THỐN
Hán

THỐN- Số nét: 06 - Bộ: KHẨU 口

ONトウ, ドウ, スン
KUN いんち