Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 呟xxx
Hán

xxx- Số nét: 08 - Bộ: KHẨU 口

ONゲン
KUN呟く つぶやく


Từ hánÂm hán việtNghĩa
xxx thì thầm; lầm bầm; nói khẽ; nói thì thào; thì thào