Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 畚BỔN
Hán

BỔN- Số nét: 10 - Bộ: KHƯ, TƯ 厶

ONホン
KUN もっこ
  ふご
  • Cái son, cái ky hốt đất.