Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 巷HẠNG
Hán

HẠNG- Số nét: 09 - Bộ: KỶ 己

ONコウ
KUN ちまた
  • Ngõ tắt, ngõ đi tắt ở trong làng gọi là "hạng".


Từ hánÂm hán việtNghĩa
悪の ÁC HẠNG Thế giới tội ác ngầm