Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 巳TỊ
Hán

TỊ- Số nét: 03 - Bộ: KỶ 己

ON
KUN
  • Chi tị, chi thứ sáu trong mười hai chi. Từ chín giờ sáng đến mười một giờ trưa là giờ "tị". Ngày tị đầu tháng ba gọi là ngày "thượng tị" 上巳. Tục nước Trịnh cứ ngày ấy làm lễ cầu mát.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TỊ Tỵ (rắn)
KỶ TỊ Kỷ Tỵ
SƠ TỊ Ngày Tỵ đầu tiên trong năm