Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 耋ĐIỆT
Hán

ĐIỆT- Số nét: 12 - Bộ: LÃO 老

ONテツ
KUN としより
  • Cũng như chữ điệt ?.