Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 耆KÌ,CHỈ,THỊ
Hán

KÌ,CHỈ,THỊ- Số nét: 10 - Bộ: LÃO 老

ONキ, シ
KUN耆る おいる
  • Già sáu mươi gọi là kì.
  • Người nào tuổi cao lịch duyệt nhiều cũng gọi là kì. Như kì nho 耆儒 người học lão luyện.
  • Một âm là chỉ. Dến.
  • Lại cùng âm nghĩa với chữ thị 嗜.