Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 耄MẠO
Hán

MẠO- Số nét: 10 - Bộ: LÃO 老

ONボウ, モウ
KUN耄れる おいぼれる
  • Già tám chín mươi gọi là mạo.