Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 競CẠNH
Hán

CẠNH- Số nét: 20 - Bộ: LẬP 立

ONキョウ, ケイ
KUN競う きそう
  競る せる
  かい
  わたなべ
  • Mạnh. Như hùng tâm cạnh khí 雄心競氣 tâm khí hùng mạnh.
  • Ganh. Như cạnh tranh 競爭 ganh đua.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
技者代理人 CẠNH KỸ GIẢ ĐẠI LÝ NHÂN đại diện vận động viên; người quản lý vận động viên
技者 CẠNH KỸ GIẢ người thi đấu; vận động viên; tuyển thủ
技場 CẠNH KỸ TRƯỜNG sân vận động; nhà thi đấu; sân thi đấu;vòng đua
CẠNH KỸ cuộc thi đấu; thi đấu; trận thi đấu;tranh đua
売する CẠNH MẠI bán đấu giá
CẠNH MẠI sự bán đấu giá; đấu giá; bán đấu giá
争する CẠNH TRANH bon chen;cạnh tranh; thi đua;chạy đua;đọ;đối đầu;đua;đua nhau;ganh;ganh đua
CẠNH TRANH sự cạnh tranh; cạnh tranh; thi đua;tranh cạnh;tranh đua
CẠNH ganh đua; cạnh tranh; trả giá; bỏ giá; bán đấu giá; bán hàng dạo
馬場 CẠNH MÃ TRƯỜNG trường đua
り売る CẠNH MẠI bán đấu giá
馬の馬 CẠNH MÃ MÃ ngựa đua
CẠNH tranh giành nhau; ganh đua
CẠNH MÃ cuộc đua ngựa; đua ngựa
CẠNH LUÂN cuộc đua xe đạp; đua xe đạp
走馬 CẠNH TẨU MÃ Ngựa đua;tuấn mã
CẠNH TẨU cuộc chạy đua
CẠNH VỊNH cuộc thi bơi; thi bơi
ĐỒ CẠNH TẨU cuộc chạy đua; sự chạy đua
陸上 LỤC THƯỢNG CẠNH KỸ điền kinh
自由 TỰ DO CẠNH TRANH tự do cạnh tranh
直接 TRỰC TIẾP CẠNH TRANH sự cạnh tranh trực tiếp
水泳 THỦY VỊNH CẠNH KỸ thi bơi
中距離 TRUNG CỰ LY CẠNH TẨU cuộc thi chạy cự ly trung bình
リレー CẠNH TRANH chạy tiếp xức
アジア技大会 CẠNH KỸ ĐẠI HỘI đaị hội thể thao Châu Á
烈しい LIỆT CẠNH TRANH Sự cạnh tranh nóng bỏng; sựcạnh tranh kịch liệt
激しい KHÍCH,KÍCH CẠNH TRANH Sự cạnh tranh nóng bỏng; sự cạnh tranh kịch liệt
トラック CẠNH KỸ thi chạy
東アジア技大会連合 ĐÔNG CẠNH KỸ ĐẠI HỘI LIÊN HỢP Hiệp hội trò chơi Đông á
冬季五輪国際技連盟連合 ĐÔNG QUÝ NGŨ LUÂN QUỐC TẾ CẠNH KỸ LIÊN MINH LIÊN HỢP Hiệp hội Liên đoàn Thể thao Thế vận hội Mùa đông Quốc tế
豪消費者自由争委員会 HÀO TIÊU PHÍ GIẢ TỰ DO CẠNH TRANH ỦY VIÊN HỘI ủy ban về cạnh tranh và người tiêu dùng úc
オリンピック冬季技団体連合会 ĐÔNG QUÝ CẠNH KỸ ĐOÀN THỂ LIÊN HỢP HỘI Hiệp hội các Liên đoàn Thể thao Mùa đông Quốc tế
夏季オリンピック国際技連盟連合 HẠ QUÝ QUỐC TẾ CẠNH KỸ LIÊN MINH LIÊN HỢP Liên hiệp Olympic Quốc tế Mùa hè