Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 颯TÁP
Hán

TÁP- Số nét: 14 - Bộ: LẬP 立

ONサツ, ソウ
KUN颯と さっと
  • Tiếng gió thổi vèo vèo.
  • Suy. Cây cỏ tàn rụng gọi là "tiêu táp" 蕭颯.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TÁP TÁP tiếng xào xạc của gió