Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 竪THỤ
Hán

THỤ- Số nét: 14 - Bộ: LẬP 立

ONジュ
KUN たて
  竪てる たてる
  こども
  • Tục dùng như chữ thụ 豎.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
THỤ CẦM đàn hạc; đàn lyre