Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 竚TRỮ
Hán

TRỮ- Số nét: 10 - Bộ: LẬP 立

ONチョ
KUN竚む たたずむ
  • Mong đợi, đứng lâu.