Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 耨NẬU
Hán

NẬU- Số nét: 16 - Bộ: LỖI 耒

ONドウ, ジョク, ヌ, ジュク
KUN耨る くさぎる
  くわ
  すき
  • Cái dầm, dùng để đào đất xáo cỏ.
  • Làm cỏ.