Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 耡SỪ,SỰ
Hán

SỪ,SỰ- Số nét: 13 - Bộ: LỖI 耒

ONジョ
KUN耡く すく
  すき
  • Bừa đất. Cũng viết là "sừ" 鋤. Nguyễn Trãi 阮薦 : "Doản lạp hạ xuân sừ" 短笠荷春鋤 đội nón lá, vác cuốc đi làm vụ xuân.
  • Một âm là "sự". Giúp đỡ.