Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 耜TỶ,CỬ
Hán

TỶ,CỬ- Số nét: 11 - Bộ: LỖI 耒

ON
KUN すき
  • Cái lưỡi cầy. Tục đọc là chữ "cử".