Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 麥MẠCH
Hán

MẠCH- Số nét: 11 - Bộ: MẠCH 麦

ONバク
KUN むぎ
  • Lúa tẻ.Thông thường chia ra hai thứ (1) tiểu mạch 小麥 hột không có tua, nhiều phấn, hột dùng để làm miến, làm bánh, làm tương, (2) đại mạch 大麥 hột có tua dài, chuyên để thổi cơm ăn, thân nó dùng để đan mũ.