Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 盜ĐẠO
Hán

ĐẠO- Số nét: 12 - Bộ: MÃNH 皿

ONトウ
KUN盜む ぬすむ
  • Kẻ trộm, kẻ cắp. Ngày xưa gọi kẻ cướp kẻ trộm là "đạo" cả, bây giờ thì gọi kẻ cướp là "đạo" 盜, kẻ trộm là "tặc" 賊.
  • Ăn trộm ăn cắp, cái gì không phải của mình mà mình lấy đều gọi là "đạo" cả.
  • Tự thủ lợi ngầm.