Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 鹽DIÊM
Hán

DIÊM- Số nét: 25 - Bộ: MÃNH 皿

ONエン
KUN しお
  • Muối, gạn ở nước bể ra. Lại có ruộng muối, mỏ muối nữa.