Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 糒BÍ
Hán

BÍ- Số nét: 16 - Bộ: MỄ 米

ONビ, ハイ
KUN ほしい
  糒い ほしいい
  • Cơm khô.