Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 糴ĐỊCH
Hán

ĐỊCH- Số nét: 22 - Bộ: MỄ 米

ONチョウ, テキ
KUN糴る うる
  せり
  かいよね
  • Mua thóc, đong thóc ngài mang về xứ mình gọi là địch (nhập cảng).