Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 糲LỆ
Hán

LỆ- Số nét: 20 - Bộ: MỄ 米

ONレイ, ラツ
KUN糲い あらい
  くろごめ
  • Gạo giã dối (gạo to).