Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 粱LƯƠNG
Hán

LƯƠNG- Số nét: 13 - Bộ: MỄ 米

ONリョウ
KUN あわ
  • Lúa mạch mới mọc gọi là miêu 苗, có cuống dạ rồi gọi là hòa 禾, có hột gọi là túc 粟, gạo nó gọi là lương 粱.