Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 糢MÔ
Hán

MÔ- Số nét: 16 - Bộ: MỄ 米

ONボ, モ
KUN かた
  のっとる
  • Xem 模.