Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 糯NHU
Hán

NHU- Số nét: 20 - Bộ: MỄ 米

ONダ, ナ
KUN もちごめ
  • Gạo nếp dùng cất rượu.