Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 糟TAO
Hán

TAO- Số nét: 17 - Bộ: MỄ 米

ONコウ, ソウ
KUN ぬか
  かす
  • Cặn rượu. Câu nói không có tinh thần gì gọi là tao phách 糟粕.
  • Vợ. Tống Hoằng 朱權 có câu Tao khang chi thê bất khả hạ đường 糟糠之妻不可下堂 người vợ cùng chịu cảnh nghèo hèn với mình không thể bỏ được, vì thế nên vợ cả gọi là tao khang chi thê.
  • Ngâm rượu. Như tao ngư 糟魚 lấy rượu ngâm cá.
  • Bại hoại, hỏng, tan nát.