Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 精TINH
Hán

TINH- Số nét: 14 - Bộ: MỄ 米

ONセイ, ショウ, シヤウ
KUN きよ
  • Giã gạo cho trắng tinh (gạo ngon).
  • Phàm đem vật ngoài trừ đi cho nó sạch hết cũng gọi là tinh. Như tinh quang 精光 sạch bóng.
  • Vật gì đã lọc bỏ hết chất xấu rồi đều gọi là tinh.
  • Tinh tế, lòng nghĩ chu đáo kỹ lưỡng gọi là tinh. Như tinh minh 精明.
  • Biết đến nơi. Như tố tinh thư pháp 素精書法 vốn tinh nghề viết. Học vấn do chuyên nhất mà mau tiến gọi là tinh tiến 精進.
  • Tinh thần 精神, tinh lực 精力 đều nói về phần tâm thần cả.
  • Tinh. Như sơn tinh 山精 giống tinh ở núi.
  • Tinh tủy, một chất máu tốt đúc nên thành ra một nguyên chất sinh đẻ của các loài động vật. Như di tinh 遺精 bệnh cứ tự nhiên tinh cũng thoát bật ra.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TINH XẢO sự tinh xảo;tinh xảo
神異常者 TINH THẦN DỊ THƯỜNG GIẢ dở người
神生活 TINH THẦN SINH HOẠT đời sống tinh thần
神状態 TINH THẦN TRẠNG THÁI tâm trạng
神労働 TINH THẦN LAO ĐỘNG lao tâm
神を高く揚げる TINH THẦN CAO DƯƠNG nêu cao tinh thần
神を込めてやる TINH THẦN VÀO dốc lòng
TINH THẦN kiên tâm;phách;tâm chí;tinh thần
TINH DỊCH tinh dịch
TINH KHÍ tinh khí
巧な TINH XẢO tinh vi;tinh xảo
神病 TINH THẦN BỆNH,BỊNH bệnh tâm thần; bệnh tinh thần; chứng rối loạn tâm thần
密な TINH MẶT tinh vi
TINH MẶT chính xác; chi tiết; tỉ mỉ; sát sao;dày đặc; có mật độ cao;sự chính xác; sự chi tiết; sự tỉ mỉ;sự dày đặc; mật độ cao
TINH TỬ,TÝ tinh dịch
勤手当 TINH CẦN THỦ ĐƯƠNG tiền thưởng làm việc chuyên cần
TINH LỆ sự siêng năng; sự chăm chỉ sự chuyên cần; tính siêng năng
TINH LỰC năng lượng;tinh lực
TINH BINH tinh binh
一杯 TINH NHẤT BÔI với tất cả sức mạnh; với tất cả tinh lực; tất cả sức mạnh
TINH tối đa; không hơn được nữa; nhiều nhất có thể
TINH tinh thần; linh hồn
TINH TOÁN sự cân bằng các tài khoản;sự tính toán chính xác
TINH TỦY điều cốt lõi; nhân; linh hồn; trụ cột; phần chính
錬所 TINH LUYỆN SỞ nhà máy lọc; nhà máy tinh chế
TINH LUYỆN tinh luyện
TINH CƯƠNG thép tôi
TINH NHUỆ,DUỆ sự tinh nhuệ;tinh nhuệ
TINH TUYỂN sự tuyển lựa kỹ càng; sự chọn lựa kỹ càng
進する TINH TIẾN,TẤN rửa tội;tập trung; cống hiến
TINH TIẾN,TẤN sự rửa tội; sự kiêng
通する TINH THÔNG tinh thông; thông thạo; biết rõ; sành sỏi; rành rẽ;tinh tường
通している TINH THÔNG am hiểu
TINH THÔNG sự tinh thông; sự thông thạo; sự biết rõ; sự sành sỏi; sự rành rẽ
製する TINH CHẾ tinh chế
華な TINH HOA tinh anh
TINH HOA tinh hoa;tinh tuý
TINH MẠCH tĩnh mạch
TINH TÚY tính không ích kỷ;tinh tuý
米所 TINH MỄ SỞ nhà máy xay
米する TINH MỄ xay gạo
する ĐAN,ĐƠN TINH làm việc hết lòng
神薬 HƯỚNG TINH THẦN DƯỢC Thuốc tâm thần
BẤT TINH lười biếng;sự lười biếng
ĐAN,ĐƠN TINH sự hết lòng; sự làm việc hết lòng
CAO TINH ĐỘ sự chính xác cao; độ chính xác cao
VÔ,MÔ TINH lười biếng;sự lười biếng
愛社 ÁI XÃ TINH THẦN Tinh thần xả thân vì công ty
反骨 PHẢN XƯƠNG TINH THẦN Tinh thần chống đối
石膏 THẠCH CAO,CÁO TINH XẢO tác phẩm thạch cao
粘土 NIÊM THỔ TINH XẢO tác phẩm đất sét
薄荷 BẠC HÀ TINH tinh dầu bạc hà
仏陀の PHẬT ĐÀ TINH THẦN phật tâm
人工受 NHÂN CÔNG THỤ,THỌ TINH sự thụ tinh nhân tạo;thụ tinh trong ống nghiệm