Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 精TINH
Hán

TINH- Số nét: 14 - Bộ: MỄ 米

ONセイ, ショウ, シヤウ
KUN きよ
  • Giã gạo cho trắng tinh (gạo ngon).
  • Phàm đem vật ngoài trừ đi cho nó sạch hết cũng gọi là tinh. Như tinh quang 精光 sạch bóng.
  • Vật gì đã lọc bỏ hết chất xấu rồi đều gọi là tinh.
  • Tinh tế, lòng nghĩ chu đáo kỹ lưỡng gọi là tinh. Như tinh minh 精明.
  • Biết đến nơi. Như tố tinh thư pháp 素精書法 vốn tinh nghề viết. Học vấn do chuyên nhất mà mau tiến gọi là tinh tiến 精進.
  • Tinh thần 精神, tinh lực 精力 đều nói về phần tâm thần cả.
  • Tinh. Như sơn tinh 山精 giống tinh ở núi.
  • Tinh tủy, một chất máu tốt đúc nên thành ra một nguyên chất sinh đẻ của các loài động vật. Như di tinh 遺精 bệnh cứ tự nhiên tinh cũng thoát bật ra.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TINH CƯƠNG thép tôi
神病 TINH THẦN BỆNH,BỊNH bệnh tâm thần; bệnh tinh thần; chứng rối loạn tâm thần
TINH LỆ sự siêng năng; sự chăm chỉ sự chuyên cần; tính siêng năng
TINH NHUỆ,DUỆ sự tinh nhuệ;tinh nhuệ
神異常者 TINH THẦN DỊ THƯỜNG GIẢ dở người
TINH LỰC năng lượng;tinh lực
TINH TUYỂN sự tuyển lựa kỹ càng; sự chọn lựa kỹ càng
神生活 TINH THẦN SINH HOẠT đời sống tinh thần
TINH BINH tinh binh
進する TINH TIẾN,TẤN rửa tội;tập trung; cống hiến
神状態 TINH THẦN TRẠNG THÁI tâm trạng
一杯 TINH NHẤT BÔI với tất cả sức mạnh; với tất cả tinh lực; tất cả sức mạnh
TINH TIẾN,TẤN sự rửa tội; sự kiêng
神労働 TINH THẦN LAO ĐỘNG lao tâm
TINH tối đa; không hơn được nữa; nhiều nhất có thể
通する TINH THÔNG tinh thông; thông thạo; biết rõ; sành sỏi; rành rẽ;tinh tường
神を高く揚げる TINH THẦN CAO DƯƠNG nêu cao tinh thần
TINH tinh thần; linh hồn
通している TINH THÔNG am hiểu
神を込めてやる TINH THẦN VÀO dốc lòng
TINH THÔNG sự tinh thông; sự thông thạo; sự biết rõ; sự sành sỏi; sự rành rẽ
TINH THẦN kiên tâm;phách;tâm chí;tinh thần
製する TINH CHẾ tinh chế
TINH DỊCH tinh dịch
華な TINH HOA tinh anh
TINH KHÍ tinh khí
TINH HOA tinh hoa;tinh tuý
巧な TINH XẢO tinh vi;tinh xảo
TINH MẠCH tĩnh mạch
TINH XẢO sự tinh xảo;tinh xảo
TINH TÚY tính không ích kỷ;tinh tuý
密な TINH MẶT tinh vi
TINH TỦY điều cốt lõi; nhân; linh hồn; trụ cột; phần chính
米所 TINH MỄ SỞ nhà máy xay
TINH MẶT chính xác; chi tiết; tỉ mỉ; sát sao;dày đặc; có mật độ cao;sự chính xác; sự chi tiết; sự tỉ mỉ;sự dày đặc; mật độ cao
錬所 TINH LUYỆN SỞ nhà máy lọc; nhà máy tinh chế
米する TINH MỄ xay gạo
TINH TỬ,TÝ tinh dịch
TINH LUYỆN tinh luyện
TINH TOÁN sự cân bằng các tài khoản;sự tính toán chính xác
勤手当 TINH CẦN THỦ ĐƯƠNG tiền thưởng làm việc chuyên cần
BẤT TINH lười biếng;sự lười biếng
VÔ,MÔ TINH lười biếng;sự lười biếng
神薬 HƯỚNG TINH THẦN DƯỢC Thuốc tâm thần
CAO TINH ĐỘ sự chính xác cao; độ chính xác cao
する ĐAN,ĐƠN TINH làm việc hết lòng
ĐAN,ĐƠN TINH sự hết lòng; sự làm việc hết lòng
粘土 NIÊM THỔ TINH XẢO tác phẩm đất sét
石膏 THẠCH CAO,CÁO TINH XẢO tác phẩm thạch cao
愛社 ÁI XÃ TINH THẦN Tinh thần xả thân vì công ty
反骨 PHẢN XƯƠNG TINH THẦN Tinh thần chống đối
薄荷 BẠC HÀ TINH tinh dầu bạc hà
仏陀の PHẬT ĐÀ TINH THẦN phật tâm
人工受 NHÂN CÔNG THỤ,THỌ TINH sự thụ tinh nhân tạo;thụ tinh trong ống nghiệm