Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 粽TỐNG
Hán

TỐNG- Số nét: 14 - Bộ: MỄ 米

ONソウ
KUN ちまき
  • Tục dùng như chữ tống ?.