Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 紕BÌ,PHI
Hán

BÌ,PHI- Số nét: 10 - Bộ: MỊCH 糸

ON
  • Trang sức.
  • Viền mép.
  • Một âm là phi. Phi mậu 紕繆 lầm lẫn.