Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 紺CÁM
Hán

CÁM- Số nét: 11 - Bộ: MỊCH 糸

ONコン
  • Xanh biếc, tục gọi là màu thiên thanh, mùi xanh sẫm ánh đỏ.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
CÁM THANH Màu xanh nước biển
CÁM SẮC màu xanh đậm;màu xanh sẫm; màu xanh nước biển
CÁM ỐC hàng nhuộm
CÁM ỐC cửa hàng nhuộm; thợ nhuộm; nhuộm
CÁM màu xanh sẫm; màu xanh nước biển
NỒNG,NÙNG CÁM màu xanh thẫm