Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 糺CỦ
Hán

CỦ- Số nét: 07 - Bộ: MỊCH 糸

ONキュウ
KUN糺す ただす
  糺う あざなう


Từ hánÂm hán việtNghĩa
CỦ hỏi; thắc mắc; chất vấn