Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 紘HOÀNH
Hán

HOÀNH- Số nét: 10 - Bộ: MỊCH 糸

ONコウ
KUN おおづな
  つな
  つなぐ
  ひろ
  ひろし
  • Tua lèo mũ, thắt ở dưới cằm, có tua chỉ hạt bột rủ xuống.
  • Mối giường.
  • Rộng lớn.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
一宇 BÁT HOÀNH NHẤT VŨ tình anh em toàn thế giới
BÁT HOÀNH bát phương; tám hướng