Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 冦KHẤU
Hán

KHẤU- Số nét: 10 - Bộ: MỊCH 冖

ONコウ
KUN冦する あだする


Từ hánÂm hán việtNghĩa
NHẬP KHẤU Sự xâm lược; sự xâm lăng