Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 絖KHOÁNG
Hán

KHOÁNG- Số nét: 12 - Bộ: MỊCH 糸

ONコウ
KUN ぬめ
  わた
  • Sợi bông, cùng nghĩa với chữ 纊.