Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 冪MỊCH
Hán

MỊCH- Số nét: 15 - Bộ: MỊCH 冖

ONベキ
  • Cái khăn phủ mâm cơm.
  • Cách đo bề ngoài. Như mịch tích 冪積 đồ thành diện tích ở mặt ngoài.