Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 絅QUÝNH
Hán

QUÝNH- Số nét: 11 - Bộ: MỊCH 糸

ONケイ
KUN絅く ひく
  • Mặc lồng. Như ý cẩm thượng quýnh 衣錦尚絅 áo gấm chuộng mặc lồng, nghĩa là mặc áo gấm trong ngoài mặc phủ một cái áo đơn nữa.