Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 紹THIỆU
Hán

THIỆU- Số nét: 11 - Bộ: MỊCH 糸

ONショウ
KUN つぐ
  • Nối, con em nối được nghiệp của ông cha, gọi là khắc thiệu cơ cừu 克紹箕裘.
  • Nối liền, làm cho hai bên được biết nhau gọi là thiệu giới 紹介. Cũng như giới thiệu 介紹.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
介状 THIỆU GIỚI TRẠNG giấy giới thiệu
介料 THIỆU GIỚI LIỆU tiền môi giới
介する THIỆU GIỚI giới thiệu
THIỆU GIỚI sự giới thiệu; giới thiệu
自己介する TỰ KỶ THIỆU GIỚI tự giới thiệu về bản thân
自己 TỰ KỶ THIỆU GIỚI sự tự giới thiệu; tự giới thiệu