Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 紲TIẾT
Hán

TIẾT- Số nét: 11 - Bộ: MỊCH 糸

ONセツ
KUN きずな
  • Nguyên là chữ tiết 絏.