Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 紵TRỮ
Hán

TRỮ- Số nét: 11 - Bộ: MỊCH 糸

ONチョ
  • Sợi gai, vải mặc mùa hè thường gọi là trữ.