Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 冢TRỦNG
Hán

TRỦNG- Số nét: 10 - Bộ: MỊCH 冖

ONチョウ
KUN つか
  冢う おおう
  • Mồ cao, mả đắp cao gọi là trủng. Bây giờ thường dùng chữ trủng 塚.
  • Nhớn. Như trủng tử 冢子 con trưởng, trủng tể 冢宰 quan coi cả trăm quan, tức là quan Tể tướng.