Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 寅DẦN
Hán

DẦN- Số nét: 11 - Bộ: MIÊN 宀

ONイン
KUN とら
  とも
  のぶ
  • Chi Dần, một chi trong mười hai chi. Từ ba giờ sáng đến năm giờ sáng là giờ dần.
  • Kính.
  • Cùng làm quan với nhau gọi là đồng dần 同寅, quan lại chơi với nhau gọi là dần nghị 寅誼.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
DẦN NIÊN năm con hổ
DẦN dần