Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 寇KHẤU
Hán

KHẤU- Số nét: 11 - Bộ: MIÊN 宀

ONコウ
KUN寇する あだする
  • Kẻ cướp.
  • Ăn cướp.
  • Giặc thù.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
NHẬP KHẤU Sự xâm lược; sự xâm lăng