Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 寃OAN
Hán

OAN- Số nét: 11 - Bộ: MIÊN 宀

ONエン
  • Tục dùng như chữ oan 冤.