Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 宋TỐNG
Hán

TỐNG- Số nét: 07 - Bộ: MIÊN 宀

ONソウ
  • Nước Tống.
  • Nhà Tống (420-478), Tống Vũ đế 宋武帝 được nhà Tấn trao ngôi cho, làm vua được 59 năm, sau trao cho Tề. Sau lại có Triệu Khuông Dận 趙匡胤 được nhà Chu trao ngôi cho cũng gọi là nhà Tống (960-1279), làm vua được được 320 năm rồi bị nhà Nguyên diệt mất.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
NAM TỐNG Triều đại Nam Tống