Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 矚CHÚC
Hán

CHÚC- Số nét: 26 - Bộ: MỤC 目

ONショク, ソク
KUN矚る みる
  • Nhìn kỹ, ngắm.