Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 眈ĐAM
Hán

ĐAM- Số nét: 09 - Bộ: MỤC 目

ONタン
KUN眈む にらむ
  • Dam đam 眈眈 gườm gườm. Như hổ thị đam đam 虎視眈眈 nhìn gườm gườm như con hùm rình mồi.