Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瞳ĐỒNG
Hán

ĐỒNG- Số nét: 17 - Bộ: MỤC 目

ONドウ, トウ
KUN ひとみ
  あきら
  • Lòng tử, con ngươi.
  • Vô tâm nhìn thẳng, đờ mắt.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
を凝らす ĐỒNG NGƯNG căng mắt nhìn
ĐỒNG con ngươi;tròng mắt
ĐỒNG KHỔNG tròng đen