Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瞎HẠT
Hán

HẠT- Số nét: 15 - Bộ: MỤC 目

ONカツ
KUN めくら
  かため
  • Mù lòa.
  • Nhắm một mắt. Tục gọi kẻ mù là hạt tử 瞎子.