Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 盻HỄ
Hán

HỄ- Số nét: 09 - Bộ: MỤC 目

ONケイ
KUN盻む にらむ
  • Lườm, nhìn một cách giận tức gọi là hễ.